הסכסוך במזרח התיכון במילים פשוטות

בימים של מבצע "צוק איתן" קצת יותר רצינות מכל יום, סרט הסבר פשוט לגבי הסכסוך במזרח התיכון
תגובות