צוות תכל'ס - שפע ובצע

צוות תכל'ס בפרודיה על הפרסומות של חברת החשמל עם שקע ותקע.

תגובות